İşyerim

İşyeriniz her an birçok risklerle karşı karşıya kalabilir.

İşyeri sigortası; binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları teminat altına alır. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi sunar.

En iyi fiyat imkanı ve Otokoç Sigorta ayrıcalığından yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

İşverene bağlı SSK’li çalışanların, iş yerlerinde yaşayabilecekleri iş kazaları nedeni ile, işverenin ödemek zorunda kalabileceği tazminat tutarı poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alınır. Bu limitlere olası dava ve avukatlık ücretleri de dâhildir.

En iyi fiyat imkanı ve Otokoç Sigorta ayrıcalığından yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Üçüncü kişilere herhangi bir sebeple verebileceğiniz bedeni ve/veya maddi zararlar sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde , hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.

En iyi fiyat imkanı ve Otokoç Sigorta ayrıcalığından yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Sigortalının poliçede belirtilmiş olan mesleki faaliyetini gerçekleştirmesi sırasında, mesleğini hatalı veya eksik yapması nedeniyle, 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının poliçe üzerinde belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

  • Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası
  • Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası
  • Mimarlar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası
  • Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

En iyi fiyat imkanı ve Otokoç Sigorta ayrıcalığından yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

İşyeriniz için yangın ve muhteviyat dışında hırsızlık, cam kırılması gibi teminatlarla işyerinizi güvence altına alabileceğinizi,

İş kolunuza göre çalışanlarınızı, ürünlerinizi, müşterilerinizi kapsayacak poliçeler yaptırabileceğini biliyor muydunuz?

Hasar Anında İstenilecek Belgeler,
• Sigortalının hasar beyan yazısı 
• Sigortalıya ait IBAN
• Tapu fotokopisi veya kira kontratı
• Ticaret sicil gazetesi
• İmza sirküleri
• Vergi levhası
• Faaliyet belgesi
• İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi 

Hızlı Teklif Al:

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin aydınlatma metni için tıklayınız.

Captcha
Bunlara da göz atın: