Ürünler / İşyeri /

İşyeri

İşyeri Sigortası Nedir?

İşyeri sigortası ticari işletmenizi yangından, yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir.

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

- İşyerinize: hem binaya hem de iş araç ve gereçlerinize gelebilecek zararlar,
- Yangın, hırsızlık sonucu meydana gelebilecek kayıplarınız,
- Kaza sonucu başınıza gelebilecek ameliyat ve tedavi masrafları,
- 3. kişilere karşı sorumluluklarınızı

Sigorta teminatı altına alabilirsiniz.

Faaliyet alanınıza göre özel olarak belirlenmiş teminatlarda iş yeriniz için gerekli tüm teminatlara sahip olabilirsiniz.